Dlaczego ptaki wędrują?

Czajka pospolita to wędrowny ptak, będący jednym z przedstawicieli rodziny sieweczkowatych. Czajka pospolita zamieszkuje nie tylko prawie tereny całej Europy, ale także rejony od umiarkowanej strefy Azji, aż po Pacyfik. Warto wspomnieć w tym miejscu również, że aż 75% europejskiej populacji czajki zwyczajnej mieszka w takich krajach jak Holandia, Polska i (północne) Niemcy.

W naszym kraju czajka pospolita szczególnie upodobała sobie zaś wschód, na którym to występuje najliczniej. W wielu przypadkach spotkać ją można w niższych partiach gór. Czajka pospolita to ptak, który musi żyć w określonej strefie klimatycznej, dlatego okres zimy spędza między innymi w Europie Zachodniej, wyspach usytuowanych na wschodnim Atlantyku, lub też na Bliskim i Dalekim Wschodzie.

Ptaki wędrowniki

Czajkę zwyczajną swobodnie uznać można także za jednego z najbardziej rozpowszechnionych ptaków błotnych. Kluczową cechą morfologii czajki zwyczajnej jest brak dymorfizmu płciowego,  a więc morfologia obojgu płci jest taki sam. Różnica wynika natomiast z rosnących z tyłu głowy długich piór, które układają się w charakterystyczny czub, który u samca jest dłuższy o około 2 centymetry. Czytaj dalej Dlaczego ptaki wędrują?